„Пясък във времето“ на фестивала в Авиньон

Home  /  Дейности и събития – архив  /  „Пясък във времето“ на фестивала в Авиньон

В Европейския център на поезията в Авиньон бе представено артистичното пресъздаване на „Пясък във времето“ от Радост Баксанов.

„Загадката на огледалото. Парадоксът на двата еднакви и противоположни образа. Празнотата зад огледалото. И жизнеността пред него. Светлина и мрак. Вечността на контраста. И движението от него. Привличане и отблъскване. Двете страни на живота. В явленията. В характерите. В съдбите. Чувствата. И всичкото в тях. Невидимо. Без натрапване.

Настъпващ прилив, без отлив. Съдба и логика на живота. Търсенето на смисъла. Видимото и невидимото. Суетата и абсолютното. Двама герои сами със себе си в пренаселения свят. Един срещу друг и един до друг. Двете страни на една монета. Два образа – в огледалото и пред него. Бяло и черно. Ден и нощ. Слети в едно – живот.“

„Фестивал на Авиньон“, 2013 г.