Бутик

Home  /  Бутик

Една от дейностите, осъществявани от нашата Асоциация, е създаването и подпомагането на авторски проекти в областта на науката и изкуството.

Тук може да поръчате книги, филми, живописни творби, тематични сувенири и бродерия – творчество, както на членове на Асоциацията, така и на автори, подпомагани от нея.

Купувайки авторската ни продукция, вие съдействате за осъществяването на основната ни дейност – изследването и популяризирането на нашето историческо и културно наследство у нас и в чужбина. Благодарим ви!