advertica-default-slider-image

Добре дошли в страницата на Асоциацията за културен обмен между Франция и България „La joie des horizons“!

Всеки културен обмен открива огромни хоризонти – за взаимно човешко общуване, за развитие на вече установени контакти, за бъдещо сътрудничество във всички сфери на обществения живот. А защо между България и Франция? Нека надникнем за малко в летописите на времето…

Знаете ли, че:

  • Първите контакти между българи и франки датират още от епохата на Ранното средновековие. За известно време българите на Кубратовия син Алцек се установяват в земите на франкския владетел Дагоберт. По-късно, в началото на VIII век, на българи и франки е отредено да изиграят важна роля за защита на европейския континент, изправен пред експанзията на арабския халифат – хан Тервел разбива арабите при Константинопол /718г./, а Карл Мартел – при Поатие /732г./;
  • По времето на хан Крум и Карл Велики в района на Средния Дунав се установява обща българо-франкска граница, а през 831 г. е сключен първият официален договор между император Людовик Благочестиви и хан Маламир;
  • Прочутото Реймско Евангелие, над което дават своята клетва френските крале при коронацията си, е изписано на кирилица и глаголица;
  • Златната каляска на Кралица Мария Антоанета е сватбен подарък за Цар Фердинанд I от неговата майка – Принцеса Клементина д`Орлеан, и се съхранява в София;
  • Принцеса Клементина д`Орлеан, дъщеря на френския Крал Луи Филип, е един от най-големите дарители на България и до днес…

Нашата Асоциация за културен обмен „La joie des horizons” обединява български творци и общественици от Франция и България, които работят по различни проекти в сферата на изкуството и хуманитарните науки. Основна цел на дейността ни е взаимното запознаване и популяризиране на културното и историческо наследство на Франция и България. Асоциацията е регистрирана във Франция по Закона за сдруженията от 1901 г. /”Journal Officiel” – Annonce №987-page 1642, 55-Meuse/. За по-значими наши прояви до обединяването на усилията ни в новата Асоциация можете да прочетете тук.